Regulamin

Regulamin sklepu:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Osoba, firma, lub instytucja składająca zamówienie w sklepie internetowym Panoramic (www.fototapetuj.pl) jest określana w poniższym regulaminie jako "Klient".

2. Każdy Klient składający zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem sklepu, a jego nieznajomość nie zwalnia Klienta od postanowień regulaminu.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Sklep internetowy Panoramic (www.fototapetuj.pl) jest własnością firmy: F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha z siedzibą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 190 (NIP: 6422999650), która jest sprzedawcą oferowanych w sklepie produktów i w poniższym regulaminie jest określana jako "sklep"

5. Drukiem produktów oferowanych w sklepie bezpośrednio zajmuje się firma F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha

6. Na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura VAT

7. Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia danymi które są zgodne z prawdą oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

8. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia będących koniecznością podczas realizacji zamówienia oraz celów rejestracyjnych. Każdy Klient ma prawo do wglądu oraz edycji swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Złożone zamówienie przez Klienta jest równonaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży i odbywa się zgodnie z regulaminem. Każdy zamówiony produkt musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego upodobań. Wszystkie ceny zawierają podatek Vat w wysokości 23% i nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaksięgowana.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądż zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostawy produktów.

Przedstawione przez sklep obrazy i produkty nie są ofertą hadlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna.

III. PŁATNOŚĆ

1. Płatności za usługi można dokonywać w formie przedpłaty kartą kredytową, w formie przelewu na podany numer konta lub w systemie Przelewy24

2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

3. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

IV. DOSTAWA

1. Zamówione produkty wysyłamy do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wybraniu opcji "odbiór osobisty" podczas procesu zamawiania

3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie  7 dni roboczych. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie

4. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, w pewnych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.

5. Termin realizacji zamówienia w skrajnych przypadkach może się nieznacznie wydłużyć względem większych zamówień oraz z przyczyn od nas niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą mailowoą.

6. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa.

7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie

8. W sytuacji w której Klient nie odbierze towaru wysłanego przez sklep, zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki ( co wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, że za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, pobiera się opłatę). Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do sklepu, a kontakt z klientem będzie niemożliwy, przesyłka będzie magazynowana przez okres trzech miesięcy. Po upływie trzech miesięcy zawartość przesyłki przepada, natomiast wpłacona wcześniej kwota nie będzie zwracana.

V. USZKODZENIA W TRAKCIE TRANSPORTU

1. Klient zobowązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądż nosi ślady otwierania nie należy odbierać przesyłki, żądając od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki drogą mialową: sklep@fototapetuj.pl

VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mimo dołożenia wszelkich starań, sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu Panoramic (www.fototapetuj.pl) i szybkość działania serwisu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki które są od nas niezależne.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Produkty oferowane w sklepie są produkowane wyłącznie na indywidualne zamówienie Klienta. Każdy produkt od podstaw jest realizowany wg specyfikacji wybranej przez Klienta, który sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. 

2. Towar zamówiony przez Klienta jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i specyficznego zamówienia, w związku z tym zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy (czyli zwrotu towaru w terminie do 10 dni bez podania przyczyny) nie przysługuje.

VIII. REKLAMACJA

1. Sklep Panoramic (www.fototapetuj.pl) na zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie towaru dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego co wynika z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na różnych monitorach. Takie odstępstwa nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pisemną (pocztą) reklamację, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.

4 .Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed rozpoczęciem montażu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed czynnościami związanymi z montażem. Rekalmacji podlega tylko produkt w stanie nienaruszonym.

5. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, uprawnia tym samym Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie.

6. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.

7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.

2. Sprzedawane przez produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub ich powielania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z prawem międzynarodowym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądż innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

2. Sklep Panoramic (www.fototapetuj.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez uprzedzenia.

3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: sklep@fototapetuj.pl


Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. więcej >> ×