Reklamacje

USZKODZENIA W TRAKCIE TRANSPORTU

1. Klient zobowązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądż nosi ślady otwierania nie należy odbierać przesyłki, żądając od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki drogą mialową: sklep@fototapetuj.pl

REKLAMACJA

1. Sklep Panoramic (www.fototapetuj.pl) na zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie towaru dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego co wynika z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na różnych monitorach. Takie odstępstwa nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pisemną (pocztą) reklamację, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.

4. Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed rozpoczęciem montażu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed czynnościami związanymi z montażem. Rekalmacji podlega tylko produkt w stanie nienaruszonym.

5. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, uprawnia tym samym Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie.

6. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.

7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.


Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. więcej >> ×